Foto: Thomas Carlèn

skargardsrenhallningen

När Maja kom till havet

Ett av stiftelsens uppdrag är administrationen av skärgårdsrenhållningen med alla sopmajor utefter Bohuskusten.

Stort behov av sopmajor
Sopmajan utgörs av en sjöbod med två torrtoaletter och ett soprum. Båtlivets utveckling medförde emellertid att många fler sopmajor behövdes. Stiftelsen övertog hanteringen från Stor-Göteborgs samarbetskommitté 1973. Göteborgs stad och landstinget i Bohuslän svarade för driftskostnaderna.

Sopmajor minskar nedskräpning
Skärgårdsrenhållningen har visat sig vara till stor nytta och medverkat till att förhindra nedskräpningen i skärgården. Man kan konstatera att båtfolket vill hålla snyggt och sopmajorna har reducerat nedskräpningen till ett minimum. Göteborgs Frivilliga Flygkår har räknat fritidsbåtarna i skärgården vid några tillfällen. Som mest har 3 800 båtar lokaliserats som vid ett och samma tillfälle legat över natten i någon av skärgårdens naturhamnar. Skärgårdsrenhållningen omfattar idag ett 70-tal sopmajor från Tistlarna i söder till norska gränsen.

Årlig insats
Varje år görs en stor insats av skärgårdsrenhållningens entreprenörer som regelbundet besöker Sopmajorna för att tömma sopor och latrin och forsla det in till fastlandet. De håller också rent och snyggt. De senaste åren har försök att kompostera latrin på plats, för att slippa tunga och arbetsamma lyft, gjorts och fallit väl ut.

Västra Götalandsregionen är huvudman för skärgårdsrenhållningen. Västkuststiftelsen står för administrationen av entreprenörerna och kommunerna ansvarar för avfallet när det forslats till fastlandet.