Slereboåns dalgångar

Det har byggts en ny bro till vindskyddet, då den gamla bron spolades bort på grund av höga vattenflöden. Naturreservatet har även utökas och en ny stig kommer att dras i området över Gäddevadsbäcken.