Solceller

I somras installerades solceller på ett av våra lador i Vallda. Nu försörjer vi vår verksamhet och sliter mindre på naturen. Helt i linje med vår interna målbild.