Stenmurar

I början av juni 2014 hölls en stenmurs-kurs på Äskhult.

Men nyförvärvade kunskaper kan arbetet med restaurering av inägomuren och fägatan i kalvhagen nu påbörjas.