Stigs Källa

Inför midsommarfirandet slogs ”Stigs källa” i kulturreservatet Mårtagården. Dammen restaurerades på 1990-talet. Den har nog används både som branddamm och för tvätt av kläder och dylikt.