Strandpromenaden på Brattön

Gjutningen av sista etappen blev färdig i slutet av juni.