Foto: Thomas Carlén

strandstadningen

För en renare kust

Varje år driver stora mängder skräp iland längs Västkusten. Förr i tiden var de gjorda av naturmaterial och förmultnade efter något år. Idag består skräpet (virke och stockar undantagna) upp till 90 % av plast i olika former. Resterande skräp består av glas och metall. Modernt strandskräp bryts inte ner utan blir liggande på stränderna under årtionden, kanske århundraden, om det inte städas bort.

Samordnare av strandstädning
Stiftelsen har genom åren varit aktiv i renhållningen av kusten, bland annat som samordnare till ”De renare strändernas år” 1987 och 1988. Många skolklasser och ett stort antal föreningar samlade då ihop mängder av skräp utefter stränderna. Även under de efterföljande åren samordnade Stiftelsen kommunernas insatser och förde statistik. När städningen var som mest omfattande år 2000 samlades det in 48 581 säckar skräp, 3 046 fisklådor och 4 021 dunkar olja innehållande 7 724 liter.

”Attraktiv kust”
Under nästan tjugo år bedrevs strandstädningen i Bohuslän som ett arbetsmarknadsprojekt. Efter 2007 saknades medel för fortsatt verksamhet från Länsarbetsnämnden. Fyra nordbohuslänska kommuner, Västra Götalandsregionen och Naturvårdsverket startade då och finansierade projektet ”Attraktiv kust” med uppgift att städa och röja i strandmiljöerna. En konferens arrangerades i Bryssel med inbjudan till övriga europeiska länder med liknande problem med ilandflutet skräp. Projektet avslutades i december 2011. Stiftelsen deltog genom sitt engagemang i kustreservaten.

”Ren Kust”
Marint skräp har på bara några decennier blivit stort problem både ute till havs och längs våra kuster. Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa tillsammans. Lagstiftningen, som är förlegad, måste ses över. Ett samarbete över landgränser måste komma till stånd för att minska skräpmängden till havs.
Projektet Ren kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner, samt Göteborg. Ren kust i Bohuslän startades 2012. I december 2012 hölls en konferensdag för politiker och tjänstemän. Västkuststiftelsen deltar i projektets regionala styrgrupp. Projektet finansieras av kustkommunerna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten. För mer information om projektet läs mer här.