Styrelsen

Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa utser en styrelse där mandatfördelningen styrs av landstingsvalens valresul-tat. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalands-regionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Från år 2015 utses två ledamöter av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och från år 2018 utses även två ledamöter av Länsstyrelsen i Hallands län.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg och sitter på 4 år till nästa val. Huvudmännen bidrar årligen till Stiftelsens verksamhet.

Styrelse 2019 – 2022:

Västra Götalandsregionen
Rolf Berg (S)
Sten Brodén (V)
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Jakob Hallman (KD), ersättare
Bengt Hansves (SD)
Boel Lanne (MP), ersättare
Sanida Okanovic (S), ersättare
Lars-Arne Staxäng (M)
Mikael Sternemar (L)
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande

Region Halland
Stefan Bengtsson (C), ersättare
Per Stenberg (M)
Therese Stoltz (S)

Göteborgsregionens kommunalförbund
Ronald Caous (S), ersättare
Rolf Gustavsson (S)
Åsa Hartzell  (M)

Länsstyrelsen i Hallands län
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jörel Holmberg, ersättare
Sven Swedberg

Sekreterare
Göran Bengtsson