Tack vare tjälen har ett efterlängtat arbete kunnat utföras.

Vid Kvistströms naturreservat, har det varit möjligt att hårdgöra stigen stigen in till reservatet. Även bron över bäcken har lagats. Dessutom har en rundslinga(blå färg) markerats. Varning!
Det är hög risk för fallande sten och is vid passagen, samt att spångarna är väldigt hala. Det är besvärligt, trångt och mycket is på dem. Passagen beträdes på egen risk!