Tips på söndagsutflykt

I Brobackas naturreservat finns det en gammal stuga omgiven av slåtterängar. Soldatstugan har öppet söndagar fram till och med den 11:e september för den som vill se en liten utställning. I reservatet finns det en natur- och kulturstig som leder en till jättegrytor och uppför branter till vackra utsiktsplatser. Vid en sådan plats har det nyligen satts upp en bänk med utsikt över Mjörn. Dessutom har toaletten fått ett till lager med färg och parkeringen har röjts.