Trädvård

I början av mars månad återhamlades tidigare hamlade lövträd på Bräcke ängar. Röjning i slåttermark utfördes samtidigt.