Traktorn hjälper till

Vid slåttern så brukar det mest tidskrävande vara att bärga bort allt det slagna gräset. Nytt för i år är att vi har haft en liten traktor för bortforsling av gräset i reservaten Klippan(Härryda kommun) och Mårtagården(Kungsbacka kommun).  Med traktorn så går det gått snabbare och det är mycket snällare för kroppen.