Trift och skörbjuggsört. St Amundön. Mattias Lindholm