Tunga lass för hårdgörande av stig

Vid naturreservatet Dättern-Frugården  i Vänersborg kommun gör vi fågeltornet mer tillgängligt med en spång och uppgrusad stig.
Det har gjorts en ny stig för att få en slinga att gå. Dessutom har ett bord placerats på grusad yta. Vägvisare kommer sättas upp för att underlättar för besökare att hitta till tornet.