Utkörning av vindfällen

I juli kördes ett par vindfällen ut från naturreservatet Mölarp, i Borås kommun. Detta för att de låg på gränsen av reservatet, nära ett uthus, samt för att minimera risken för ett större barkborreangrepp.