Åtgärder för friluftsliv

Det har skett en hel del friluftslivsåtgärder i välbesökta Guddehjälm, ca 6 km väster om Kungälvs tätort. Reservatets parkering har utökats från 5 till 15 parkeringsplatser. Dessutom har spänger och broövergångar byggts.