Vackert strövtåg

Kom och njut av den blomsterprakt de betade strandängarna har, samt det intressanta fågellivet på Toftahalvön i Kungälvs kommun.
I Naturreservatet Tofta har stigen röjts och märkts ut. Stigen är markerad med blåa prickar på träd och blåmålade stenar. Dessutom har en spång byggts och en gärdsgård har restaurerats.