Välkommen att städa strand!

Nu får du möjlighet att delta i arbetet med att rädda havet från skräp. Håll Sverige Rent ordnar tillsammans med Strömstad kommun och Havs- och vattenmyndigheten en strandstädning lördagen den 23 april 2016 kl. 10-14. Läs mer på FaceBook eller Håll Sverige Rent.