Besök i en varligt restaurerad torpmiljö

Vi går i lugnt tempo runt på Grinnsjötorpets marker och ser hur fint ett igenväxt skogs- och torpområde kan restaureras. Vid Grinnsjötorpet berättar guiden lite om själva torpet och hur det sköts och hur man fått 30 arter med örter att bli 300 på 20 år utan att så in några örter. Här finns idag en väldigt fin ängsflora med bl.a. slåttergubbe, smörboll, klockgentiana, kattfot m.m.

Ta med matsäck och vatten, kläder efter väder, något att sitta på och eventuellt en fågelbok om man har.

Vandringen är ca 5 km lång.