Bland trumgräshoppor, pärlemorfjärilar och fältgentianior

Vi hoppas på uppehållsväder och har då möjlighet att se och höra spelflykten av den fascinerande och utrotningshotade trumgräshoppan. Vi förväntar oss också ett antal arter praktfjärilar och blommande fältgentiana. Hasselsnoken kan också visa sig vid lämplig väderlek.

Ta gärna med insekthåv, insektsfälthandbok och fältflora om du har.