Botanisk kvällsexkursion

Vi besöker naturreservatet Välen i Västra Frölunda under ledning av Uno Unger. Förutom att vi förhoppningsvis får se den under fjolåret (åter)upptäckta korskovallen, skall vi hålla ögonen öppna efter strandmolke, ängsmyskgräs, sötvedel och vippärt. Ca 2 km promenad på gångvägar. Anmälan senast 17 augusti till Kenneth Bergerson (telefon: 0707-­87 24 15). Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg.