Fantastiska skapelser av natur och människa

Vandringen sker i lugnt tempo och vi ska bekåda några av de fantastiska skapelser som finns i detta område. Några är skapade av människor och naturen tillsammans, och några har naturen skapat själv. I Mörttjärns naturreservat, som vi passerar på vägen till Svarvaretorpet, ser vi på några spektakulära skapelser som ingår i ”Doktor Sædéns runda”. I Svarvare-torpets naturreservat ser vi bland annat på på ängsgranskogen och den för terrängen typiska kvartskalkskiffern. Inom området växer Sveriges största bestånd av ormbunken uddbräken. Ormbunken är mycket sällsynt i landet och anses vara utrotningshotad. Vandringen går i huvudsak på vägar och leder och är ca 6 km lång.

Ta med fika för minst två raster och gärna bestämningslitteratur, kikare och lupp. Glöm inte vatten samt något att sitta på!