Genom vresig urskog till hänförande utsikt

Halle-Vagnaren bjuder på varierande natur, men främst en urskogslik tallskog med över 300 år gamla tallar och en hänförande utsikt över skärgården. Från toppen, belägen 120 meter över havet, ser man vid klart väder topparna på Lifjäll och Gausta. Vänder man blicken inåt land ser man Vagnsjön i sin dal med lövskog och lite kulturhistoriska spår.

Vandringens längd är 4-6 km i bitvis krävande terräng och tar 4-5 tim.

Ta med matsäck.