Skålldalen och Härmanö Huvud

Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur från strand till skog. Röjningar och ljungbränning inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med rester av en bosättning från 1500 -1700-talen. Utsikten från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet till bad.

Ta med matsäck och ha kraftiga skor.

Båtkostnad tur och retur 150 kr per person. Lägg på parkeringsavgift till kl. 17 om du parkerar i Tuvesvik.

Föranmälan till guiden senast 6 augusti.