Kvällsvandring

En kortare vandring i slåtterängen. Här finns slåtterblommor i stora mängder blandat med blommande skogsklöver. Här växer den sällsynta bergjohannesörten samt rikligt med fältgentiana. Bland orkidéerna kan nämnas brudsporre, tvåblad och jungfru Marie nycklar.