Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver 2015

Kynnefjäll, känt för sitt kärnkraftsmotstånd och sitt vargrevir, har mycket att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattensjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. Här är det tystnad och lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar till Vaktarekullen och vindskyddet vid stora Holmevatten. Vandringens längd är ca 8-9 km. Medtag matsäck. Det ges möjlighet till bad i insjö.