Kynnefjälls natur med skogar, sjöar, varg och bäver

Kynnefjäll, känt för sitt kärnkraftsmotstånd och sitt vargrevir har mycket att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällemarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattensjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. Här är det tystnad och lugn som råder. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar till Vaktarekullen och vindskyddet vid stora Holmevatten. Vandringens längd är ca 8-9 km. Ta med matsäck för två raster. Möjlighet till bad i insjö. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.