Långtur på Ramsvikslandet

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, gammal genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. Det är relativt lättgånget men det finns några besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8 km. Ta med matsäck!