Mossens och kärrdrågets flora och fauna

Vi bekantar oss med myrens ekosystem. Vad är det för växter som finns i kärrdråget jämfört med ute på mossen? Växter som rundsileshår, rosling, tranbär, ängsull och myrlilja kommer att uppenbara sig och förhoppningsvis får vi se skymten av myrens speciella fjärilar som violett blåvinge och starrgräsfjäril. En hel del fåglar lär stämma in i kvällskonserten. Glöm inte gummistövlar, myggstift och fika. Ta gärna med en fältflora och lupp.