Möt Linné i skalbankarna

Den ömtåliga naturen i skalbankarna hyser en rik och kalkgynnad flora med säregna arter som ängsgentiana, kärrknipprot, låsbräken, ormtunga, rysk marton, jungfrulin, blå- och backsippa, olvon och många fler. Ta med flora, kikare och matsäck. Vandringen går i lätt terräng.