Natur och kulturvandring 2015

Turen går bland kala klippor, hällemarksljunghedar, leende strandängar och skalgrusmarker. Förutom att titta på naturen ser vi också efter spår efter äldre tiders verksamheter som 1700-talets trankokerier och Bronsålderns gravrösen. Vandringen är ca 5 km. Medtag matsäck. Samarrangemang med Svenneby Hembygdsförening.