Offerkällor, gravhögar och kristen stormannamiljö

På Råda ås ligger natursköna Lunnelids naturreservat. Vi vandrar tillsammans genom reservatets vackra lövskog och letar efter spåren av det förflutna. Här finns förhistoriska gravar, offerkällor och fossila åkrar. Vi får också en inblick i Rådas intressanta historia som kan utläsas ur lämningar som t.ex. en inmurad runsten i kyrkan, påkostade gravmonument och en rik stormansgård från tidig medel. Ta med fikakorg för en gemensam paus under vandringen. Observera att vandringen sker i kuperad terräng.