Silvertistel och kvarnmiljöer

Mölarps ö i Fristad är omsluten av två flodarmar i Viskan. Alf-Rune Sandberg leder en vandring där vi får se den enda växtplatsen i Sverige för rariteten silvertistel som ön är känd för! Ön är artrik och det finns möjlighet att få se klasefibbla, krussilja, brudbröd, darrgräs, ängshavre, trollsmultron och berberis. På hamlade askar växer almlav. Markerna är torra så stövlar behövs ej. Ca 1 km från Mölarps ö ligger Kröklings hage med vackra hasselbestånd. Här växter också slåttergubbe. Vid en bäck trivs dunmossa och i närheten finns en ormgran och hässlebrodd. Anmälan senast 5 augusti till Kenneth Bergerson (telefon: 0707-­87 24 15). Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg.