Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror: Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen och Färlevfjorden i Gullmarn. Denna dag blir det ett riktigt ”art-race” där du får en möjlighet och lära dig att skilja på olika dräkter av snäppor, strandpipare, spovar och simänder i eklipsdräkt. Vi funderar också på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna och i lervikarna.

OBS! Det är viktigt att föranmäla sig till guiden, eftersom vi åker norrut och ni kan ansluta längs vägen.