Sydbillingens platå

Vi går en ca 5 km lång höstvandring från Herrekvarn till Svaretsjö och Storemossen. Vi ser på vad som finns utmed stigen i form av  mossor, lavar och kanske något annat. Terrängen är medelsvår. Ha gärna stövlar eller annan lämplig fotbeklädnad. Ta med fika.