Vandring till Almeö

Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan gå åt ett håll. Kanske bjuder dagen på blå kärrhök, rödstrupig piplärka och skäggmesar. Den som följer med får se!