Vildmark med bäckdalgång och gammelskog

Vi går en cirka 4 km lång vandring genom delvis obanad terräng och njuter av en gammal naturlig skog, som det finns så lite av i dag. Området är mycket artrikt med bland annat 200-åriga tallar. Bra fotbeklädnad och fika är viktigt.