Vildmarksvandring till Mittevättnorna, Härsevatten och Äggdalssjöarna

Vandringstur i hjärtat av Svartedalens vildmark. Från parkeringsplatsen vid Lindesjön tar vi oss till Lilla Mittevatten, som är hemvist för skogssnäppa och knipa. Från Yttre Mittevatten vandrar vi delvis i stiglöst land till sydspetsen av Härsevatten. Vi spanar efter fåglar, djur och växter vid sjöar, mossar och i gammelskog. Vi letar även efter den sällsynta hedjohannesörten och andra växter vid Stora Äggdalsjön och längs vägen från sjön till parkeringen vid Lindesjön. Terrängen är bitvis kuperad och kan vara fuktig och något brant på vissa ställen. Vandringen är ca 6 km och medelsvår. Ta med matsäck och rejäla skor. Turen beräknas ta ca 4 timmar. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.