Vårbränning

Två delområden av ljungheden i Sandsjöbackas naturreservat har bränts, varav det ena området går att beskåda från E6:an mellan Kungsbacka och Lindome. Bränning i kombination med bete och eventuell röjning hindrar ljungheden från att växa igen. En ljunghed är dessutom som mest artrik de fem första åren efter bränning; därefter tar ljungen över.