Vårfagning på Bräcke-Ängar

I veckan har det fagats på Bräcke-Ängar i Dalsland. Fagning innebär att kvistar, fjolårslöv och gammalt gräs krattas ihop och bränns. Fagningen gör att gräs och örter lättare och snabbare kommer igång på våren då de inte kvävs av gammal förna och ger ett bättre bete. De underlättar även slåtterarbetet under försommaren.