Västkuststiftelsens pris för utmärkt friluftsdesign 2020!

Förra veckan delades Västkuststiftelsens pris för utmärkt friluftsdesign ut!
Av förslag från arkitektstudenter vid Chalmers Tekniska Högskola, valdes två ut som vinnare.

Ett exemplar av varje vindskydd kommer att byggas längs någon av de leder som vi är samordnare för, eller i något av de 280 naturreservat som vi förvaltar.

Grattis Vera och Julia! Vi ser fram emot att se vindskydden i verklig skala.

Lyan

Julia Kindvalls vindskydd Lyan är en mer traditionell vindskyddsidé, men med en ny och tilltalande design. Med sitt sluttande tak, klätt i sedum, är det ett mycket vackert vindskydd designat för att smälta in i en omgivande lägre vegetation. Vindskyddet har en öppen planlösning, två separata sovdelar och en stor öppning med en lång bänk. Detta gör att vindskyddet även välkomnar kortare raster eller fika under tak. Rymliga hyllor i vindskyddets bakre del skapar dessutom goda möjligheter till förvaring för den som kommer med packning.

Slide & Hide

Vera Benschs Vindskydd Slide & Hide är en vindskyddsidé som går långt ifrån det traditionella, men som samtidigt är mycket tilltalande i sin enkelhet. Vindskyddet är uppdelat i två separata, identiska och kvadratiska kroppar. Uppdelningen av två mindre kroppar gör att de blir lätta att ”smyga in” på den valda platsen där naturen får stå i centrum. Byggnaderna har öppningar mot två olika håll, med skjutbara dörrar, vilket gör att ett eller två sällskap kan använda vindskydden, separat eller tillsammans. Idén kan dessutom lätt utvecklas och användas väldigt flexibelt, med en eller flera separata byggnader och i olika storlekar.