Vedförråden

Inför sommarens alla utflykter har vedförråden har blivit påfyllda i flera reservat, bland andra Sandsjöbacka och Svartedalen.

Tänk på att använda veden med måtta, så att den räcker till alla!